Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

photoola
16:14
Reposted fromthetemple thetemple viacynamon cynamon
photoola
16:14
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacynamon cynamon
photoola
16:14
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viacynamon cynamon
16:14
1877 6110 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viacynamon cynamon
photoola
16:14
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viacynamon cynamon
photoola
16:14
Reposted fromFlau Flau viacynamon cynamon
photoola
16:13
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
photoola
16:13
9950 6d13 500
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13 viadraia draia
photoola
16:13
Potrzebuję Cię zobaczyć.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viadraia draia
photoola
16:13
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viadraia draia
photoola
16:13
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viadraia draia

May 19 2017

photoola
19:29
19:29
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viacynamon cynamon
19:28
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viacynamon cynamon
photoola
19:27
3484 79f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
photoola
19:27
3490 1e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
photoola
19:26
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viadziza dziza
photoola
19:26
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viadziza dziza

May 14 2017

17:06
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viaolewka olewka
photoola
17:06
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl