Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

photoola
12:23
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
photoola
12:23

March 16 2018

photoola
16:12
photoola
16:12
1958 b355
Reposted fromtgs tgs viadziza dziza
photoola
16:11
7394 0e50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
photoola
16:11
3294 1b94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 23 2018

photoola
12:47
8094 fb93 500
Reposted fromorety orety viaolewka olewka

February 21 2018

photoola
15:28
2748 a695
photoola
15:26
photoola
15:26
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
photoola
15:26
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
photoola
15:25
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
photoola
15:24
Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec.
— Marek Hłasko
Reposted fromyouknowyoulikeit youknowyoulikeit viaevuszka evuszka
photoola
15:23
to jest dar, być dla kogoś tak ważną.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
photoola
15:22

February 15 2018

photoola
12:22
1601 4b4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
photoola
12:22
8269 c746
photoola
12:22
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianowornever nowornever
photoola
12:22
4696 1e2c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis vianowornever nowornever
photoola
12:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl