Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

photoola
12:22
1601 4b4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
photoola
12:22
8269 c746
photoola
12:22
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianowornever nowornever
photoola
12:22
4696 1e2c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis vianowornever nowornever
photoola
12:19
photoola
12:17
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
photoola
12:16
photoola
12:16
Są takie osoby , z którymi jedna spędzona chwila sprawia więcej radości, niż dziesięć z innymi.
photoola
12:15
to jest dar, być dla kogoś tak ważną.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom

February 07 2018

photoola
12:25
4597 1941
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaplants plants

January 30 2018

photoola
12:25
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
photoola
12:24
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska

December 27 2017

21:16
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
photoola
21:12
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
photoola
21:12
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
photoola
21:12
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
photoola
21:12
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
photoola
21:11
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaolewka olewka
photoola
21:10
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
photoola
21:09
niedziele są na tęsknoty,
w niedzielach jest coś takiego, że masz ochotę urwać sobie głowę.
— medicateddramaqueen
Reposted frommisanthropy misanthropy viawbrewzasadom wbrewzasadom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl