Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

photoola
17:17
5890 9461 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacynamon cynamon
photoola
17:16
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viacynamon cynamon
photoola
16:30
5688 ad29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
photoola
16:29
Jeśli weźmiesz zagłodzonego psa i zapewnisz mu dobrobyt, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psami a ludźmi.
— Mark Twain
Reposted fromKisune Kisune viadraia draia
photoola
16:29
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadraia draia
photoola
16:28
0355 5448 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadraia draia

June 11 2017

photoola
16:55
7959 d906 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacynamon cynamon
photoola
16:54
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viadziza dziza
photoola
16:53
6990 6135
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 07 2017

photoola
16:55
8047 28eb 500
Reposted fromumorusana umorusana viawishlist wishlist
photoola
16:52
Reposted fromdesigner designer viacynamon cynamon
photoola
16:50
6460 3966 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacynamon cynamon
16:49
5001 fbd7
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress viacynamon cynamon
16:49
8369 6f6b
photoola
16:49

May 29 2017

photoola
16:18
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viadziza dziza

May 24 2017

photoola
16:14
Reposted fromthetemple thetemple viacynamon cynamon
photoola
16:14
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacynamon cynamon
photoola
16:14
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viacynamon cynamon
16:14
1877 6110 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl